Satekas

Satekne ir jumta konstruktīvais elements, iekšējais stūris, kas izveidojas divu jumta slīpņu saskares vietā. Satekne ir viens no svarīgākajiem visas jumta konstrukcijas mezgliem.
Sateknē nonāk un pa to tiek novadīti uz jumta slīpnēm nokļuvušie nokrišņi, kas rada nozīmīgu papildus slodzi šajā jumta mezglā. Satekne, salīdzinot ar citām jumta daļām, tiek vairāk pakļauta klimatiskajiem apstākļiem: ūdens notecēšanai, sniega sanesumiem, saules pusē – pastiprinātai saules gaismas iedarbībai.